Hvordan ?

  Hvordan kan vi forstå dette som jar skjedd? Jeg ga en gammel enslig vanskelig stilt  mor og hennes lille 10 år gammel  datter en fast abonnement på Ice nett til kr 99. Avtale var at jeg skulle betale det. Jeg ville så gjerne hjelpe den lille vanskelig  stilt  familie ...

ulovlig kobling av TELENOR DIGITAL PENGESPILL OG ULOVLIG SALG TIL en MINDREÅRING JENTA, PENGESPILL. uten min egen samtykk, skrif

jeg må melde Ice nett og Telenor Digital for ulovlig salg til pengespill til mindreårig jenta på 10 år   Fredag dato 31 mars 2017   Til forbrukerrådet Og til   Til Ice net og TELENOR DIGITAL                         ...

Det finnes alltid flere sider av en sak

Det finnes alltid flere sider av en sak. Men å la være å skrive om misbruk av små barn , ved å selge barnespill/ pengespill til en 10 år gammel jenta uten min tillatelse,  synes jeg er meget grov.  En spill som den jenta brukte kr 650 på og sammen dag og på grunn av å kjøpe ting og ta...

Hvordan kan Telenor Digital gigante lute en liten pike på 10 år til å spille så mange tusen lapper

   Hvordan kan Telenor Digital giganten lure små barn på 10 år til å spille penge spill på mange tusen kroner på bare noen få dag og under en mnd.? uten foreldre eller den som eier mobil nr vet noe om?   Hvordan kan dette være lov i Norge. Og uten skriftlig samtykke fra pårøren...

Barnespill pengespill lureri

    Barnespill pengespill lureri  

Jeg lånte en mobil

Jeg lånte en mobil til en fattig enslig mor med hennes 10 år gammel datter. I disse dagene fikk sjokk regnig for den mobil nr jeg lånte til de. Jenta på 10 år hadde spill for kr 3410 i oenge/ penge barnespill, utrolig. En penge barnespill som i utganspunkt skulle være GRATIS men når små barn s...

Salg av pengespill til mindreårige gjennom i internett

Er det lov å selge, gi pengespill  og barne pengespill til mindreåring  gjennom internett?  Hvor går grense? Hvorfor blir det ikke gjort noe for å stoppe det store misbrukt av pengespill og barne pengespill på internett? I norge er det IKKE  lov  å selge pengespill til...

Hvor gammel må

Hvor mange år ha for å kunne spille internett spill, på internett? Kan pengespill og barnespill bli levert til små barn gjennom mobil, er det lovlig det?   Burde ikke pengespill og barnepenge spill bli kontrollert mer og krevet tillatelse av foreldre , eller foresatte eller av de som eier...

Kjære myndigheten og statsminister

Til myndighetene og statsminister.  Jeg syntes det er meget urettferdig at vi som har mobil kort skal bli belastet av TELENOR DIGITAL/Ice net for salg av barnespill/pengespill til små barn. Så vit jeg vet så er det ikke lov i Norge å selge spill til små barn, uten foreldres samtykke eller ...

til ALLE MENNESKER SOM HAR SMÅ BARN, MEGET VIKTIG, IKKE LÅN MOBIL TIL SMÅ BARN TIL SMÅ BARN, DET KAN BLI MEGET DYRT FOR DEG,

til ALLE MENNESKER SOM HAR SMÅ BARN, MEGET VIKTIG, IKKE LÅN MOBIL TIL SMÅ BARN TIL SMÅ BARN, DET KAN BLI MEGET DYRT FOR DEG,    Til alle små barn foreldre og familier og venner, ikke lån mobil til barn med abonnement, TELENOR spill, barnespill lurer disse små barn og deres foreldre me...
hits