hits

utrolig behandling av  gamle mennesker på snart 60 år, ved å ikke hjelpe til å ha noe sted å bo.

 

utrolig behandling av  gamle mennesker på snart 60 år, ved å ikke hjelpe til å ha noe sted å bo.

dessverre er det lite eller ingen hjelp å få ,når noen har ingen sted å bo i Norge.

det sies at NAV skal liksom hjelp i en akutt situasjon, som det er å ikke ha noe sted å bo, og at på til er på så høy alder som 60 år.

og på toppen av det hele er syk og venter på operasjoner.

utrolig at det ikke finnes i Buskerud i Lier kommune noe hjelp å få.

å bo på gata er nok ikke å anbefale, når det regner og er syk og har ingen sted å bo.

å ikke ha penger til å kunne finne et fast sted å bo er grusom og meget vanskelig når en ikke kan jobbet på grunn av den meget dårlig helse.

utrolig at kommune tørker av seg fingrene og ikke vil hjelpe til det som trengs for at et menneske skal kunne gå videre og få et fast sted å bo og sove i.

 

 

 

å trenge hjelp er ikke lett

og ikke få hjelp en trenger er meget vanskelig

jeg føler meg så hjelpeløs og trist at det er grusom urettferdig at det skal være sånn i Norge, når noen trenger hjelp akkurat nå og ikke få det.

det er meget vanskelig å forstå at et eldre menneske kan ikke få lov å ha et fast sted å bo , eller å sove på.

når folk er syk er ikke lett å bo på gata eller i bilen eller på noe sted der det ikke finnes hjelpemidler en trenger for å kunne fungerer i hverdagen sin bra nok.

jeg håper og ønsker at snart statsminister, myndighetene i de fleste kommune og de som bestemmer hvor folk kan få lov å sove og bo i, at alle får den hjelp de trenger for å kunne fungere videre i dette livet vi lever i nå.

det kan vel ikke være så vanskelig å gi et menneske et ste å bo, ekstra spesielt når den er så gammel som 60 år gammel.

 

 

 

grotte og Thailand fotballaget innesperret i en grotte

håper de kan hjelpe de Fotballaget, som hadde vært innesperret i en oversvømt grotte i Thailand i ni døgn, håper de får hjelp de trenger .

Kanskje kunne brukes ubåt eller tømme en del av vann på den sted de unge fotball guttene og leden er? Vi får håpet at det ordner seg, rask og fort muligheter til å kunne redde alle sammen, rask og fort..og på et bra måte , så ingen blir skade..

Det finnes endel forskjellige MINI UBÅT , SMÅ UBÅTER , som kanskje kan brukes til å frakte de ungdommene fra den grotte,så de kunne frakte de trygt og bra.. ELLER LAGET EN annet inngang så de kan få de ut.

 jeg håper de får ut de guttene rask og fort og på trygt måte som mulig... det må da bli mulig å få tømt vann fra disse grottene, må vel kunne få pumpa ut vannet på et eller annet måte, det finnes også så mange små ubåt som kunne bli mulig å få brukt, det finnes så mange små ubåter som gjør det mulig å kunne frakte mennesker på et trygd og bra måte, husk dette er små gutter som ikke er vant med dykke, så det må gjøres på et trygt og bra måte å få frakte de vekk fra grottene og det er også mulig å få grave seg ned som det gjorde på den meget oppfattende gruve ulykke for mange år siden, som de gravet seg til gruvearbeidet og frakte de opp på den måten. det må kunne også bli en aktuel måte også å gjøre.. håper de finner et bra og god løsning..

 

 

 

håper de kan hjelpe de Fotballaget, som hadde vært innesperret i en oversvømt grotte i Thailand i ni døgn, håper de får hjelp

 jeg håper de får ut de guttene rask og fort og på trygt måte som mulig... det må da bli mulig å få tømt vann fra disse grottene, må vel kunne få pumpa ut vannet på et eller annet måte, det finnes også så mange små ubåt som kunne bli mulig å få brukt, det finnes så mange små ubåter som gjør det mulig å kunne frakte mennesker på et trygd og bra måte, husk dette er små gutter som ikke er vant med dykke, så det må gjøres på et trygt og bra måte å få frakte de vekk fra grottene og det er også mulig å få grave seg ned som det gjorde på den meget oppfattende gruve ulykke for mange år siden, som de gravet seg til gruvearbeidet og frakte de opp på den måten. det må kunne også bli en aktuel måte også å gjøre.. håper de finner et bra og god løsning..

 

 

 

jeg håper de får ut de guttene rask og fort og på trygt måte som mulig... det må da bli mulig å få tømt vann fra disse grottene, må vel kunne få pumpa ut vannet på et eller annet måte, det finnes også så mange små ubåt som kunne bli mulig å få brukt, det finnes så mange små ubåter som gjør det mulig å kunne frakte mennesker på et trygd og bra måte, husk dette er små gutter som ikke er vant med dykke, så det må gjøres på et trygt og bra måte å få frakte de vekk fra grottene og det er også mulig å få grave seg ned som det gjorde på den meget oppfattende gruve ulykke for mange år siden, som de gravet seg til gruvearbeidet og frakte de opp på den måten. det må kunne også bli en aktuel måte også å gjøre.. håper de finner et bra og god løsning..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utrolig å ikke hjelpe en stakkers eldre snart 60 åring med behandling og livsnødvendig penger

Nav og statsminister og myndighetene og de som bestemmer og alle andre som bestemmer over Norge og helsesektor og NAV

 

det må bli meget misforståelse når det blir stengt avklaringspenger når en er midt i behandlinger og operasjoner og igjen behandlinger, det hører ingen steder å sette en syk menneske i sosialkøen og meget vanskelig livssituasjon med å sette folk i utrolig grusom livsituasjon med  å ikke ha livsviktige penger til mat, når en ligger i blodsukker på 1,8 og venter på hel protese knær og andre livsviktige behandling, når en er 60 år så synes det er meget urimelig å måte gå sosial kontor for å få penger til livsviktige mat, og husleie, strøm og livsnødvendige livsviktige medisiner når en har kols og astma og allergi, utrolig dårlig gjort å bli behandle så dårlig av det norsk NAV.. Når en har jobba i flere år og betalt skatt og har hatt familie og diverse.. utrolig at en har mista hus og diverse når en er syk og enda må gå med på sosialen, hvor er det blitt av alle skatte penger, hvor har det blitt av alt trygdeavgift jeg har betalt gjennomårene med mine mange års jobb.

 

utrolig å bli behandle så dårlig og utrolig at jeg har måtte vente i så mange år for å få hel protese og har vært fra før gjennon så grufulle og grusomme knær operasjoener etter yrkeskade i slutten av 2006 og frem til i dag, før i tiden i skade operasjoner så var da jeg for UNG til å få protese og nå snart er jeg f¨r gammel til å få protese.. jeg vet at med protese blir jeg ikke noe 100 % eller 50 % bedre men jeg blir kanskje kvitt det grusome og grufulle artrose smerter. og kanskje sliper flere operasjoner med å ta vekk de ben restene fordi ben mot ben blir det slitasje og skader inne i knær , fordi det finnes ikke brusk eller menniske etter yrkeskade min.

 

så jeg håper dere reburdere min livssituasjon pr i dag

 

i dag ligger jeg pr 1,8 i blodsukker nivå hver dag fordi jeg faller ned i blodsukker etter å ha spist vanlig norsk mat, det eneste som hjelper pr idag er å få sjokade for å få blodsukker opp.. så jeg ikke faller i koma.. skal til kartlegging og oppfølging og diverse kanskje en gang i tiden, hvis jeg lever så lenge og ikke faller i koma og dør før den tiden.

 

jeg er også på venting av operasjon av kne protese, men som jeg ser i dag med min lav blosukker så kan det bli meget risikabel å ta en kne full protese operasjon på grunn av den grusom lav blodsukker som jeg har hver dag og som sier og tilsier at det må bli livsfarlig å ta en pasient til operasjon med så lav blodsukker. så da kan det også bli en sikkert død ved operasjon bord. for meg virker som NAV og helsesektor vil gjerne bli kvitt meg så fort som mulig ved at jeg liksom dør en "naturlig død"? naturlig ved å si at jeg bare døde, men hvis de undersøker grunnen så kan det nok bli en annet sak, en kan dessverre ikke si at en døde av en naturlig død hvis en faller i koma på grunn av lav blodsukker og på grunn av dårlig og ingen behandling for den symptomer og sykdom.

 

og en kan ikke si at en  døde en naturlig død midt i operasjon, når en går enten i koma på grunn av lav blodsukker eller blodtrykk problemer som ikke bli behandle..

 

så saken min er å få penger til å kunne bli behandle og leve.

 

jeg er 60 år, hadde jeg vært frisk fra før så skulle jeg ha egetlig ha kunne gå gått i pensjon i 62 år i helsesektor som jeg har jobbet i mange år. utrolig alle vakter og alle dobbel vakter og alt en har gjort med å hjelpe andre mennesker og kummuner og fylkene og andre mennesker og  til å med "jobba" gratis i frivillig steder i mange år og til å med i flere år.. utrolig som takk for en at en har ikke penger til mat og medisiner og husleie og andre livsviktige ting og tang. utrolig..

 

nå må nav skjerpe seg..

 

hva skal en med en trygdeverk som ikke virker .

 

når en er syk skal vel ikke bli nødvendig og nedverdig å måte gå til sosialen for å få penger til å leve og få livsvendig medisiner og mat og diverse.

 

så hva synes dere om helse norge i dag.

 

 

 

 

 

så statministerm NAV, OG MYNDIGHETENE  kan dere si meg hva jeg skal gjøre, dere kan ikke mene at jeg må:

 

 

 

må jeg liksom være nødt til gå på et sykehjem å løfte mine pasienter når jeg selv er syk og har vondt i disse 2 knær som er ødelagt, og kan risikere å skade både pasienter som jeg må bære med mine ødelagt knær og meg selv?!

 

må jeg liksom gå på jobb med mine 1,8 b i blodsukker, når jeg ikke får riktig og livsnødvendig behandling. og kan når som hels falle i koma, hvis ikke jeg selv passe på å spise sjokolade og bli tykk men alikevel få opp blodsukker med den sjokolade?!

 

må jeg liksom gå på gata og sov på gata fordi jeg ikke har noe sted å bo? når jeg ikke har råd til å betale for husleie så blir jeg nok kastet ut, jeg mista mitt eget hus, når jeg skade meg på jobben, så ikke si at jeg prøvde før å ha eget hus..

 

hvorfor kan ikke en stakkers snart 60 år gammel dame ikke få hjelp?

 

håper på at noen bryr seg om min sak og hjelper meg på en eller annet måte.

 

med vennlig hilsen fra 

 

en stakkers gammle dame som fyller 60 år i år 2018 i år..

 

 

 

hvorfor må en eldre dame som er snart 60 år og har jobba i flere år må leve på sosialen enda hun er under medisinsk behandling, merkelig lover og regler i norge?! utrolig 

hvorfor må en eldre dame som har jobba i flere år må leve på sosial penger, utrolig, merkelig lover og enda er under behandling

 

Nav og statsminister og alle andre som bestemmer over norge og helsesektor og NAV

det må bli meget misfortåelse når det blir stengt avklaringspenger når en er midt i behandlinger og operasjoner og igjeb behandlinger, det hører ingen steder å sette en syk menneske i sosialkøen og meget vanskelig livssituasjon med å sette folk i utrolig grusom livsituasjon med  å ikke ha livsviktige penger til mat, når en ligger i blodsukker på 1,8 og venter på hel protese knær og andre livsviktige behandling, når en er 60 år så synes det er meget urimelig å måte gå sosial kontor for å få penger til livsviktige mat, og husleie, strøm og livsnødvendige livsviktige medisiner når en har kols og astma og allergi, utrolig dårlig gjort å bli behandle så dårlig av det norsk NAV.. Når en har jobba i flere år og betalt skatt og har hatt familie og diverse.. utrolig at en har mista hus og diverse når en er syk og enda må gå med på sosialen, hvor er det blitt av alle skatte penger, hvor har det blitt av alt trygdeavgift jeg har betalt gjennomårene med mine mange års jobb.

utrolig å bli behandle så dårlig og utrolig at jeg har måtte vente i så mange år for å få hel protese og har vært fra før gjennon så grufulle og grusomme knær operasjoener etter yrkeskade i slutten av 2006 og frem til i dag, før i tiden i skade operasjoner så var da jeg for UNG til å få protese og nå snart er jeg f¨r gammel til å få protese.. jeg vet at med protese blir jeg ikke noe 100 % eller 50 % bedre men jeg blir kanskje kvitt det grusome og grufulle artrose smerter. og kanskje sliper flere operasjoner med å ta vekk de ben restene fordi ben mot ben blir det slitasje og skader inne i knær , fordi det finnes ikke brusk eller menniske etter yrkeskade min.

så jeg håper dere reburdere min livssituasjon pr i dag

i dag ligger jeg pr 1,8 i blodsukker nivå hver dag fordi jeg faller ned i blodsukker etter å ha spist vanlig norsk mat, det eneste som hjelper pr idag er å få sjokade for å få blodsukker opp.. så jeg ikke faller i koma.. skal til kartlegging og oppfølging og diverse kanskje en gang i tiden, hvis jeg lever så lenge og ikke faller i koma og dør før den tiden.

jeg er også på venting av operasjon av kne protese, men som jeg ser i dag med min lav blosukker så kan det bli meget risikabel å ta en kne full protese operasjon på grunn av den grusom lav blodsukker som jeg har hver dag og som sier og tilsier at det må bli livsfarlig å ta en pasient til operasjon med så lav blodsukker. så da kan det også bli en sikkert død ved operasjon bord. for meg virker som NAV og helsesektor vil gjerne bli kvitt meg så fort som mulig ved at jeg liksom dør en "naturlig død"? naturlig ved å si at jeg bare døde, men hvis de undersøker grunnen så kan det nok bli en annet sak, en kan dessverre ikke si at en døde av en naturlig død hvis en faller i koma på grunn av lav blodsukker og på grunn av dårlig og ingen behandling for den symptomer og sykdom.

og en kan ikke si at en  døde en naturlig død midt i operasjon, når en går enten i koma på grunn av lav blodsukker eller blodtrykk problemer som ikke bli behandle..

så saken min er å få penger til å kunne bli behandle og leve.

jeg er 60 år, hadde jeg vært frisk fra før så skulle jeg ha egetlig ha kunne gå gått i pensjon i 62 år i helsesektor som jeg har jobbet i mange år. utrolig alle vakter og alle dobbel vakter og alt en har gjort med å hjelpe andre mennesker og kummuner og fylkene og andre mennesker og  til å med "jobba" gratis i frivillig steder i mange år og til å med i flere år.. utrolig som takk for en at en har ikke penger til mat og medisiner og husleie og andre livsviktige ting og tang. utrolig..

nå må nav skjerpe seg..

hva skal en med en trygdeverk som ikke virker .

når en er syk skal vel ikke bli nødvendig og nedverdig å måte gå til sosialen for å få penger til å leve og få livsvendig medisiner og mat og diverse.

så hva synes dere om helse norge i dag.

 

 

så statministerm NAV, OG MYNDIGHETENE  kan dere si meg hva jeg skal gjøre, dere kan ikke mene at jeg må:

 

må jeg liksom være nødt til gå på et sykehjem å løfte mine pasienter når jeg selv er syk og har vondt i disse 2 knær som er ødelagt, og kan risikere å skade både pasienter som jeg må bære med mine ødelagt knær og meg selv?!

må jeg liksom gå på jobb med mine 1,8 b i blodsukker, når jeg ikke får riktig og livsnødvendig behandling. og kan når som hels falle i koma, hvis ikke jeg selv passe på å spise sjokolade og bli tykk men alikevel få opp blodsukker med den sjokolade?!

må jeg liksom gå på gata og sov på gata fordi jeg ikke har noe sted å bo? når jeg ikke har råd til å betale for husleie så blir jeg nok kastet ut, jeg mista mitt eget hus, når jeg skade meg på jobben, så ikke si at jeg prøvde før å ha eget hus..

hvorfor kan ikke en stakkers snart 60 år gammel dame ikke få hjelp?

håper på at noen bryr seg om min sak og hjelper meg på en eller annet måte.

med vennlig hilsen fra 

en stakkers gammle dame som fyller 60 år i år 2018 i år..

 

hvorfor må en eldre dame som er snart 60 år og har jobba i flere år må leve på sosialen enda hun er under medisinsk behandling, merkelig lover og regler i norge?! utrolig 

 

 

 

 

hjelp

paralympics leker

jeg har en sak som jeg vil at alle rike folk hjelpe meg med og bedrifter og diverse andre folk som har så mye penger at de kan sponsa de folk som av en eller annet grunn er blitt funskjonshemmede og som trenger en eller flere hjelpemidler for å kunne fullføre en bra og god Paralympics og andre vannlig idrett som de er interessert og som har så stor glede av. jeg må beundre folk som vil gjøre noe positiv og bra med livet sitt enda de har mange hindriger på sin vei, både med sin funskjonshemming og med lite penger å kunne få tak i .. som andre vanlig folk kan. og får.

det må da finnes flere sponsor som kan bli så snille å kunne sponsa de.. lykke til med paralympics og videre i livet til de som er med det nå..

 

 

slutt å leke barnehage

nå må de som bestemmer i Norge i Norge bli voksen, det er meget stygt å bli beskylt å ble en nasjon som støtter terrorismen, utrolig si noe så grov som det, og det bildet, de fleste som ikke forstår teks og bilder så kan en 100 % prosent kan misforstås og en kan nesten trodd at det var sittende regjøring det gjelder.

nå må det bli slutt å leike barnehage .. nå må det bli voksene.. ingen kan beskylde at en norsk mann drepte så mange mennesker 22 juli.. utenom de som ikke hadde gitt den hjelpen til den gang gutten som trengte hjelp, hadde han fått den hjelp fra det norsk innstanser hadde kanskje ikke i dag ikke blitt han en massemord og mange mennesker ikke litt borte for godt og mange ikke hatt den store smerte og savn over å ha mistet sin kjære på en så grufull og grusom måte å bli drept på. nå må disse politikerne oppføre seg litt mer voksen, ta ansvar for hva de skal gjøre og må gjøres og slutt å lage så mye spektakel mot hverandre og beskylninger så grufulle ord og bilder. ta den vekk og oppføre dere som vokser.. jeg har enda ikke hørt at Norge sponsar noen terrorister eller gir det penger eller noe .. så hvor det kommer det grufulle beskyldninger fra er nok stor mysterium for meg.. håper ikke denne gangen blir borte det jeg skriver her på facebook og andre instanser..

husk data lager rare ord og forandre ord, så derfor noen feil på ord..ikke min skyld..som politkerne sier..

 

 

 

Gratulerer med 8 mars kvinne dag 2018

Jeg ønsker alle en bra kvinne dag.

Vi får håpet at det blir tatt opp trakassering og sexsual trakassering på jobb plassene både for Kvinner og Menn. Og også som å bli mobbet i jobben og skole og i private sammenheng og diverse livssituasjoner enten på grunn av hud farger, nasjonalitet, livssituasjon, Religion, osv.

Det må også settes søkelys på det og like lønn for kvinner som Menn i arbeidsliv. Så lenge kvinner gjør like bra jobb som Menn så burde de også få den samme lønn som Menn har i Norge.

Vi må også ta opp om barnevern og at gode nære familie kan overta barn hvis en av foreldrene har problemer og barnevern mener at barn har det best utenfor den foreldre som har problemer. Egentlig så er det ofte to foreldre en mor og en far hvis den ene har problemer så tilsier ikke at den andre har problemer og ikke kan ta seg av sitt eget barn med god hjelp fra myndighetene.

Det må også settes søkelys og tilrette legge god jobb for ung kvinner. Pr i dag virker ikke system enda..en så helt klar på den tv reportasje om den ung mor med 3 barn som er en forsørger og hun måtte " jobb" for en Luse lønn fra Nav og ingen fast jobb. Egentlig så hadde hun en ekte jobb med å kunne ta seg av sine 3 små barn hjemme. Det burde tilrettelegges litt bedre der. Med muligheter til å kunne være litt lengre hjemme med sine små barn og ha penger til å leve av.

Pr i dag så finnes ganske mye å sette fingrene på for kvinner i Norge.

Det burde bli strengere straff for folk som tar til seg utlandske Damer for å bruke som sex slaver og betalt horer. Og de som stjeler pengene fra de Damene er de som bruke de stakkars damene som sex slaver. Det må gjøres noe.

Det må gis tillatelse til alle barn som har kommet som flyktninger før og frem til nå..før de kan lage nye lover. Det må være meget grusom å leve i et fritt land som ikke har krig og som har så lite innbyggere pr idag og ikke få lov å bo her. Det kan skade et barn sinn for livstid ved å måtte leve i fritt og leve på en annerledes måte en vanlig ungdom i Norge gjør. Pr i dag gjelder sikker mange kvinner/ jenter blandet de..

 

Ta være på deg selv og tenk om hva som kunne bli bedre for Alle kvinnene i Norge.

Jeg har i allefall ramse opp noe av de jeg selv synes burde blitt bedre i Norge.

 

Gratulerer med kvinne dag 8. Mars 2018.

 

Jeg tenner et lys for alle kvinner/ jenter/baby jenter for at de skal ha det bra. For at de ikke blir voldtatt, trakassert, misbrukt, mobbet, får utdanning, bra betalt jobb, god familie og god ektemann. At de kvinnene ikke må leve i flere år i en samboer forhold uten å kunne bestemme selv om de kvinne vil gifte seg eller ikke med velkommen de bor sammen med.

 

Egentlig så synes jeg er meget rart og meget merkelig at så mange kvinner finner seg i å bo i en ikke ekteskapelig forhold i så mange år, til å med når de har barna sammen med samboer.

 

I dag skal jeg tenner lys for at Alle skal ha det bra. Hilsen fra meg til alle sammen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkelig hvordan HUSEIER skor seg på oss leieboer som bor i første etasje.

Merkelig hvordan HUSEIER skor seg på oss leieboer som bor i første etasje, her vi bor.

Utrolig at vi som bor i første etasje må betale for vann og varme strøm,  vifte , sentralvarme vifte for 2 leiligheter.  Den ene bor vi, men den andre bor vi ikke, men andre bor i..

Og vi i første etasje må betale for strøm til en stor kjelleren på 150 kvadrameter som bare huseier disponerer og bruker ofte.vi hører ofte bråke og spetakkel fra den kjelleren. En stor kjelleren  Som vi ikke bruke.

Og det er bare en varm-vanns vann-beholder for begge leilighetene både til første og andre etasje som bare vi som bor i første etasje betaler for begge leilighetene.  Det bor ofte flere mennesker i den leiligheten i andre etasje.

Huseier bruker også den store kjelleren som garasje både for STOR BÅT OG STOR BIL hans.

Og strøm til snøfres og diverse hage rekskap som bruker mye strøm som går på måler vårt..

HVS SYNES DERE ? Med disse nettleie og strøm priser skal vi finne hos å bruke så mye strøm på strøm måler vårt til å betale strøm som andre leier bruker og for HUSEIER???? Er dette riktig.

Kan noen hjelpe oss å finne en annet hus..hus eller leilighet.

Pr idag betaler vi kr 12,500 hver mnd i husleie for et gammel mur leilighet..og i tillegg betaler vi hver mnd i strøm kr 2000 enda vi ikke lager mat hver dag og vi har ingen små barn eller barn boende hos oss..ig vi bruker både gass og ved som fyring i vårt leilighet. 

Så det sier i seg selv at vi betaler ganske mye strøm for andre som leier her som bor i andre etasje og for huseier som bruker så mye strøm her i den store kjelleren.

Så hvs kan vi da gjøre.

Vi må flytte.

Jeg selv er mye syk og ut og inn på sykehus med høy blodtrykk og meget lav blodsukker ig diverse operasjoner. 

Og meget dyre medisiner og lege og sykehus ekstra utgifter.

Så finnes en snill sjel/ menneske der ute, som vil hjelpe oss med nytt sted å bo, hadde det vært meget bra. 

Pr i dag bor vi i Lierskogen. 

De meget aktuelle steder vi kunne bo er DRAMMEN, ASKER, MJØNDALEN, Krokstadelva, nedre eiker, lier, Lierskogen, Tranby, osv.

På forhånd takk for at du ville hjelpe oss.

Håper det finnes snille sjeler/ mennesker som vil gi oss et bra sted å bo

På forhånd takk for hjelpen

09.12.2017

 

KANSKJE JULEGAVE 🎄🎅🤶

Jeg sender ut boken min LIVETS VEV i disse dager. Kanskje det kan være en julegave eller en gave til deg selv. Hyggelig om noen flere har lyst til å kjøpe den. Har samlet noen av de diktene jeg har skrevet i det siste. Det er tatt utgangspunkt i årstidenes skiftninger, menneskenes relasjoner, drømmer og håp sett gjennom mine øyne.

Prisen har jeg satt til 200 kroner, portoen er 36 kroner, med samme porto for to bøker. Send meg en pm eller bare skriv en kommentar her, hvis noen skulle være interesserte. Tusen takk til dere som allerede har bestilt.

Hilsen

Mari

PS: Ikke lett å få frem riktig rosafarve på omslaget, men det er en pen rosa farve.

 

tlf nr 41490713

hilsen fra Mari Sønderland Skretteberg

PS: ikke lett å få frem riktig rosafarge på omslag, men det er en pen rosa farge, ikke som det står her på bildet..

 

så bestilt nå .. en flott gave nå i jul til de som liker å llese om diverse.

god Jul

 

OBS!  NB! her lager jeg en innslag til en flott Dame som selger en flott og bra bok.. så jeg håper dere er så snille å kjøpe boka .. dere kan ringe til henne på mobil nr 41490713 og bestille boka eller sendt melding, rask svar og bekreftelse på bestilling er hvis dere ringer til henne ..

lykke til med bok lesing

og god jul

 

''

 

KANSKJE JULEGAVE 🎄🎅🤶

Jeg sender ut boken min LIVETS VEV i disse dager. Kanskje det kan være en julegave eller en gave til deg selv. Hyggelig om noen flere har lyst til å kjøpe den. Har samlet noen av de diktene jeg har skrevet i det siste. Det er tatt utgangspunkt i årstidenes skiftninger, menneskenes relasjoner, drømmer og håp sett gjennom mine øyne.

Prisen har jeg satt til 200 kroner, portoen er 36 kroner, med samme porto for to bøker. Send meg en pm eller bare skriv en kommentar her, hvis noen skulle være interesserte. Tusen takk til dere som allerede har bestilt.

Hilsen

Mari

PS: Ikke lett å få frem riktig rosafarve på omslaget, men det er en pen rosa farve.

 

tlf nr 41490713

hilsen fra Mari Sønderland Skretteberg

PS: ikke lett å få frem riktig rosafarge på omslag, men det er en pen rosa farge, ikke som det står her på bildet..

 

så bestilt nå .. en flott gave nå i jul til de som liker å llese om diverse.

god Jul

 

OBS!  NB! her lager jeg en innslag til en flott Dame som selger en flott og bra bok.. så jeg håper dere er så snille å kjøpe boka .. dere kan ringe til henne på mobil nr 41490713 og bestille boka eller sendt melding, rask svar og bekreftelse på bestilling er hvis dere ringer til henne ..

lykke til med bok lesing

og god jul

 

 

14.11.2017


 

Enig. Mange reiser  på varmere feriene sine i flere uker, kanskje mnd og lar stakkers katt være ute hele dagen og natten ..de har ikke kattelukker i døra/ kattedør eller varmehus ..utrolig, triste greier.. 😭😭😭😭 
I dag finnes både dyre hotel og dyrepensjonat OSV diverse.  Og til å med kattelukker som.kan lese at det er riktig katt som.skal inn i huset..så hva er problem.et til disse folkene som reiser på dyre ferier, men har IKKE råd til å spandere ferie og trygge omgivelse til sin stakkers katt eller hund???
Merkelig greier spør du meg

 

Ord


 

Trist at folk reiser fra sine kjære dyr i ferien sin og lar stakkers katt bare alene hjemme nå i vinter

Trist at folk reiser fra sine kjære dyr i ferien sin og lar stakkers katt bare alene hjemme nå i vinter.

Tenk nå er det kaldt ute og det blir kaldt ute å være ute i mange timer uten å få lov å kimme inn i varmen..

Utrolig dårlig gjort av folk å ikke grei å passe på sin katt.

Nå koster de på seg dyr ferie..

Men å levere den til dyre hotell  eller der de kan passe pp katten det vil de ikke.

Men å være å ha katten ute om vinter mens de er oå ferie i en hwl mnd det virker for meg meget dårlig gjort.

Har de råd til ferie så har de vel også råd til å kunne koster på så katten hadde det bra mens de var borte i en hel mnd.. ikke bsre trodd at snille nabo skal passe på den herre løs katt eller den eier løs katt.

Husk det er ikke bra å ha en katt som iklw kan komme inn i huset når den vil og nr ikke eier har mulugheten til å gidde å passe elker gi penger tiø noen så de kan passe godt på katten??????!!!!

Meget triste greier. 

Hilsen en som hører om urettferdighet som blir mot dyra i Norge nå i denne mnd novembrt 2017..

Ord og bilder til boka min. Jeg ser


 

Ord og bilder til min boka


 

Ord og bilder til min øille boka


 

Ord og bilder til boka


 

God påske


 

God Påske


 

Hvordan ?


 

Hvordan kan vi forstå dette som jar skjedd?

Jeg ga en gammel enslig vanskelig stilt  mor og hennes lille 10 år gammel  datter en fast abonnement på Ice nett til kr 99. Avtale var at jeg skulle betale det. Jeg ville så gjerne hjelpe den lille vanskelig  stilt  familie med det. Så de kunne nå hverandre, når jenta var et eller eller annet sted, og i dagen samfunn vet aldri hva som skjer med små jenta barn.

Avtale mellom meg og ice nett var at det var BARE kr 99:- pr mnd å betale for samtaler og sms og mms.  Og Med bare en 1 G data.

Stor var da min sjokk, når jeg fikk regning på nærmese kr 4000 for bare februar mnd i 2017? For bare nien dagee under en mnd?

Ice Net hadde gitt TELENOR DUGITAl lov å koble seg på min mobil nr som jeg lånte til den lille 10 år gammel jenta og hennes mor og latt den lille jenta spille for flere hundre kroner kr  på bare noen få minutter ?  På en dag eller minutter og sekunder og på under en dag så hadde den lille jenta greid å spille på nesten kr 700.

Uten at jeg hadde fått beskjed eller blir klar over eller gitt tillatelse til dette på noen måte, om at en liten jenta ble misbruk og spilte penge spill på telenor digital sin nett gjennom min kort som ikke jeg vista om at det gikk ann å gjøre det for en 10 år gammel jenta uten min tillatelse og hennes pårørende tillatelse og gamle mor?

Jenta hadde trodd at det var gratis. Hun kom lett inn uten st Ice net eller Telenor Dugital hadde en skriftlig avtale med meg om det, om lov sakg av av pengespill til mindreårige? Så hvordan kan dette skjedd? 

Hvordan kan Ice net lar et lite barn å spille på flere tusen kroner uten at jeg vista om det og uten å ha min skriftlig tillatelse, eller bank kort nr eller eller kode brikke ? Hvordan kan dette skjedd?

Er ikke dette lureri av de faste abonnement som ikke vet at barna kan få låne mobil til de fleste mennesker tanter, onkel, bestemor, bestefar, søsken, kusiner , venner.? Og spille helt vill og de som eier mobil nr må betale for noe de ikke var klar over at de måtte betale fordi de har aldri skrevet noe kontrakt at det er LOVLIG I NORGE Å SELGE PENGESPILL TIL SMÅ BARN GJENNOM INTERNETT, uten at forekdre eller foresatte eller pårørende vet om det?

egentlig er det ikke lov å selge pengespill på internett til små barn under 18 år. Så hvordan kan Ice Net og Telenor Digital gjøre det ?  Det som ikke er lov i Norge , uten å bli tiltalt og dømt til å betale for de spill de har solgt ulovlig til den 10 år gammel jenta?

Jeg synes hele saken virker grusom med misbruk av tillitt til meg og til denne lille 10 års gamnel jenta.

Jeg kan dessverre ikke huske å ha underskrive og gitt tilattelse til å selge pengespill fra Ice nett og fra Telenor  Digital? Så hvordan kan disse mobil leverendører koble seg til hverandre og gi hverandre tillatelse, uten min tillatelse?

Dette er grov misbruk av mindreåringer barn. Hvordan kan vi la det skje , at små barn, mindreåring lærer seg å bli spilleavheng?  Hvordan  og hvorfor kan vi lar den få lov til å gjøre noe de ikke har lov?

Pr i dag finnes så mange mennesker som sliter med symptomer og sykdommer SPILLEAVHENG.  Så hvordan kan vi i samfunnet, myndighetene, stat og fylke og statmister lar disse mobil selskapet misbruk tillitt til små barn med å trodd at disse pengepill er gratis og lære den å spille pengespill fra de er små og bli avheng av å spille pengespill??

Nå må Statsminister, myndighetene, stat og fylke og mennesker si fra at dette er ikke lov og at dette vil vi ikke ble med på at det blir så misbruk av pengespill , og ved salg av pengespill gjennom mobil nr. 

Nå må vi få en STOPP for alltid at folk får ufrivillige regning på noe de ikke vista om og bestill gjennom en mobil abonnementet.

 Pr i dag ser jeg ikke at det står spesifikk at det er lov for Ice nett, telenor digital og andre til å gi dem tillatelse til å selge pengespill til små barn eller andre?

Så hvordan kan vi få slutt på det , ved å sette en lov som tilsier at det er ikke lov for pengespill til å koble seg på en mobil nr uten skriftlig tillatelse eller kode brikke.

Mange folk som er så fattig fra før og har ikke penger til mat og livsviktige ting og tang og livsnødvendig,  må få slippe å få så grusom regninger uten at de har skrive under på.

Så loven må endres og det må gjøres noe nå. Det hjelper ikke å gjøre det om 10 år.. da alle sitter i fengsel for å ikke greie å betale for spille galskap fra de var mindreåringer ?

 

Håoer at det blir stopp misbruk av mindreåringer barn , ved å lure den til å spille pengespill, når ingen av de foresatte, pårørende, og de som eier mobil nr har råd til det. Eller gitt tillatelse til det.

I Norge er det  Ikke  lov å selge pengespill til mindreårige barn, så hvordan og hvorfor lar vi disse Ice net og Telenor digital , lov til å gjøre der? Hvordan og hvorfor?

Dette er misbruk av tillitt mellom mobil nr leverandør og forbruker og mindreåring. 

Nå må vi få stoppe dette 

Eller hva synes du?

Kan vi en gammel enslig mor og hennes 10 år gammel datter få lov å bruke penger på pengespill galskap? De har ikke til mat eller livsnødvendig, så hvordan kan vi godta  at disse mobil internett leverandører misbruker penger de ikke har?

 

 

 

 

 

ulovlig kobling av TELENOR DIGITAL PENGESPILL OG ULOVLIG SALG TIL en MINDREÅRING JENTA, PENGESPILL. uten min egen samtykk, skrif

jeg må melde Ice nett og Telenor Digital for ulovlig salg til pengespill til mindreårig jenta på 10 år

 

Fredag dato 31 mars 2017

 

Til forbrukerrådet

Og til

 

Til Ice net og TELENOR DIGITAL                                  

FRA meg

 

 

 

ulovlig kobling av TELENOR DIGITAL PENGESPILL OG ULOVLIG SALG TIL en MINDREÅRING JENTA, PENGESPILL. uten min egen samtykk, skriftlig samtykket

ikke kom med det at om jeg er registrer det gir ikke tillatelse til hvem som hels å misbruk mitt kort for det, uten at jeg må ha gitt en skriftlig tillatelse til deg.

 

 

ulovlig kobling av TELENOR DIGITAL PENGESPILL OG ULOVLIG SALG TIL en MINDREÅRING JENTA, PENGESPILL. Det er ikke lov i NORGE det.

 

Klage på urettferdig Ice net mobil regning,

Det er ikke det jeg og ICE net avtalt før det var kr 99 pr mnd., så hvordan kunne TELENOR DIGITAL KOBLE SEG på Ice net mobil nr er et stort mysterium for meg. Det stå ikke på avtale den skriftlige avtale om.. og det er ikke lov i Norge å  selge pengespill til mindre åring, 10 år gammel jenta. Det har jeg ikke gitt noe tillatelse til eller skrive noe under på..

 

 

KLAGE PÅ URETTFERDIG MOBIL SPILL REGNING, JEG VISTA IKKE AT DET GIKK ANN å spille penge spill med en ICE NET abonnement på ca. 99 pr fast beløp pr mnd.,

Avtale på Ice net og meg var å betale hver mnd.  kr 99.- for abonnement og ikke noe annet spill og greier, det står ikke på kontrakt som jeg har her hjemme.

Og at på til, til an leverandør som TELEFON DIGITAL.

Ettersom jeg hadde tegnet et fast abonnement så var avtale at det ikke skulle komme noe i tillegg som pengespill, ULOVLIG PENGESPILL TIL SMÅ BARN, i dette tilfelle ble det solgt et pengespill til en mindreårig, uten at jeg som ansvarlig for den nr ble kontakt på noe måte, enten ved skriftlig brev eller ved å ringe til min faste mobil nr som jeg også har fra før i Ice nett.

Jeg synes Ice Net gjorde noe meget ulovlig med at jeg trodde og de som fikk lov å låne min mobil nr min lille niese som er født «2006  år» ,  Som bor i  Buskerud  sammen med sin enslig meget gammel mor, min søster.

Vi var ikke klar over at det kunne spilles på det  mobil nr  på pengespill, det stå ingen steder på den kontrakt med Ice net om at en måte passe på barna ikke misbruker kort til penge spill. Eller at TELENOR DIGITAL kunne koble seg på min mobil nr for å kunne spille pengespill. Barnespill. Den lille 10 åring har spill til å med toppen kr 650 pr dag uten at jeg som ansvarlig fikk beskjed om det, ettersom det var bare avtale å betale hver mnd. kr 99 så synes jeg det var meget merkelig at til slutt Ice net og Telenor Digital kunne godta at det ble brukt så mye penger som 3410.- på under en mnd. og på noen få dager og på noen få minutter.

Jeg synes det er meget urettferdig at jeg må betale noe jeg ikke har bestilt.

Og jeg synes nok også det er meget urettferdig at den lille jenta på 10 år skal bygge seg opp en penge spill gjeld på kr 3410.- hun kan aldri betale tilbake og min søster som er gammel og som er enslig mor kan eller ikke betale noe som ikke vista at det kosta så mye penger, ettersom fra før hadde jeg en fast avtale på kr 99.- pr mnd. Som jeg sa at ikke skulle kosta mer enn det.

Så her synes vi ble ganske ULOVLIG av ICE NET og Telenor DIGITAL ved at de kunne koble seg til så mye penge spill for små barn og uten å si fra til oss foresatte eller pårørende om det.. uten at de kunne ha underskrift eller tillatelse om det.

 

Pr i dag så er det ikke LOV Å SELGE PENGESPILL TIL SMÅ BARN, de må hels være 18 år.. så hvordan kan ICE NET og TELENOR DIGITAL pr i dag selge fritt til små barn og bli gjelsslaver for livstid.. fra de er små???

 Her synes jeg Ice net og Telenor Digital misbruk et lite barn på det GROVESTE.. og oss også som voksen som ikke vista om det er mulig at ved å ha en mobil nr så kan hvem som hels koble seg på internett og bestille pengespill uten at den som eier det vet om det?! Hvordan kan det være mulig i dagens teknologi?! Det må gå ann å lage en form for FORBUDT mot det misbruk av barnas tilligg og pårørende, barnas tilligg for de vet ikke at når de spiller pengespill, barnepengespill blir den som eier kort nr belastet for store beløp for et spill som tar kanskje noen sekunder eller minutter å spille på og med.

 

Så jeg ber Ice net og TELENOR DIGITAL om å slette den gjeld som de har laget meget ulovlig sett fra mitt synspunkt og pårørende til jenta og jenta selv.

 

Det må også lages en lov som tilsier at de som selger penge spill må ha kode brikke eller kode for å kunne komme inn å spille så store summer som her i dette tilfelle ble gjort.

 Det må også være en lov som tilsier at når en har ICE NET avtale så må det være en lov som tilsier at det er ikke lov å koble seg på det nr uten eier ansvar samtykk og skriftlig bekreftes av det.

 

Håper dere ordner i dette grusom opplegg som jeg har komme opp i.

 

Jeg synes Ice net og Telenor Digital har gjort et meget stor og grov feil med å koble seg på Ice net og med selge pengespill til små barn.. det er nok av folk som har grusomt problem fra før med pengespill, så dere burde iallfall ikke lage enda flere mennesker til og til å misbruk små barn på det groveste.

 

Jeg er meget skuffe over Ice net som tillot TELENOR DIGITAL PENGE SPILL uten at jeg vista om det eller ga personlig tillatelse til det.

HVORDAN KAN I DAGENS TEKNOLOGI BLI MULIG Å SELGE ULOVLIG TIL MINDREÅRING PENGESPILL? UTEN AV FORESATTE ELLER DEN SOM EIER MOBIL NR FÅR SKRIFLIG BESKJED OM DET??

 

 

Det har ikke står ingen steder i min kontrakt med Ice net at TELENOR DIGITAL kunne koble seg inn på min mobil nr  og selge ULOVLIG PENGESPILL TIL MINDRE ÅRINGER, SOM I dette tilfelle var en 10 år gammel jenta. jeg var ikke OBS! NB på det jeg kan ikke si at jeg har sett noe steder at det var mulig å bruke penge spill og selge pengespill ULOVLIG til mindre åring som i dette tilfelle var en 10 år gammel jenta..


 

det er ikke min skyld at dere Ice Net har laget problem for meg med å gi tillatelse til TELENOR DIGITAL å koble seg på dere Ice net.. og selge ulovlig spill til små barn og i dette tilfelle min egen niese.. det er ikke pent å lure små barn til å spille pengespill. Og til å bli pengespill avheng..

 

pr i dag så er en meget alvorlig sykdom og symptom å spille penge penger spill, ved å gi tillatelse til små barn å bruke en penge spill gir små barn muligheter til  å bli enda avhengig av pengespill en det er fra før.. så da kan vi igjen komme i alvorlig problem, hvis ikke enda kommer en forbudt med å misbruk små barn som ikke penge verdi er i dag. Og til  å bli avheng av pengespill uten at foreldre eller foresatte vet om det.

 

 

 

 

Håper på svar.

 

 Med vennlig hilsen fra 

 

  

 

 

Det finnes alltid flere sider av en sak

Det finnes alltid flere sider av en sak.

Men å la være å skrive om misbruk av små barn , ved å selge barnespill/ pengespill til en 10 år gammel jenta uten min tillatelse,  synes jeg er meget grov. 

En spill som den jenta brukte kr 650 på og sammen dag og på grunn av å kjøpe ting og tang for å kunne spille videre på det spill, så spille ble bare brukt noen minutter, men det kosta alikevel kr 650. Utrolig misbruk av et fattig barn tillig.

Et barn som bor bor med sin gamlealeneforsørge mor.  Et barn som egentlig ikke har råd til de finneste klær, god mat, og dyre eller ferier.

Så hvordan kan TELENOR DIGITAL misbruk på det groveste det barns tillitt. 

HVORDAN kan det vare mulig å gi mer gjeld til de som er så fattige fra før.

Hvorfor blir ikke avisene DT. om den saken? Fordi mora og den lille jenta er fattige? Eller fordi det er lov i Norge å misbruk små barns tillig ved å selge pengespill gjennom internett til små barn.?JEG MÅ NOK SI AT JEG er meget skuffet å bli lurt på en mobil regning på kr 3410 for pengespill som jeg aldri har bestilt og som jeg selv aldri har gitt tillatelse til andres sine barn på 10 år til å spille penge spill. Et spill som de kan bli meget avhengig av.

Jeg kan dessverre ikke husker at jeg har gitt tillatelse til å spille noe pengespill til noen, ikke til meg selv engang,  jeg kan eller ikke dessverre husket at jeg har gitt Telenor digital til å koble seg på noe data spill eller mobil spill..

Med tung hjerte blir jeg selv misbruke av de store leverendører som leverer varer jeg har IKKE  har BESTILT?

  

 

Hvordan kan Telenor Digital gigante lute en liten pike på 10 år til å spille så mange tusen lapper

 

 Hvordan kan Telenor Digital giganten lure små barn på 10 år til å spille penge spill på mange tusen kroner på bare noen få dag og under en mnd.? uten foreldre eller den som eier mobil nr vet noe om?

 

Hvordan kan dette være lov i Norge.

Og uten skriftlig samtykke fra pårørende eller de som eier kortet?

Hvordan kan Telenor Digital bare koble seg inn i andres mobil levelendører uten å varsle mobil nr at det koster mye penger å spille det penge barnespill???

 

Hvordan kan dette skjedd i år 2017 i og med at vi har nye teknologien og muligheter for alt mulig og varsle. foreldre og foresatte og innehavere av mobil kort

Så det sier i seg selv at hvis en mister en mobil kort så er det fritt frem for de som finner kortet? Og kan misbruket det????

I Norge er ikke lov å selge penge barnespill til små batn under 18 år.

Et blitt 10 åring misbruk med å ja trodd at det var gratis?! Det pengespill barnespill 

 

 

 

 

 

Barnespill pengespill lureri


 

 

Barnespill pengespill lureri

 

Jeg lånte en mobil

Jeg lånte en mobil til en fattig enslig mor med hennes 10 år gammel datter.

I disse dagene fikk sjokk regnig for den mobil nr jeg lånte til de.

Jenta på 10 år hadde spill for kr 3410 i oenge/ penge barnespill, utrolig.

En penge barnespill som i utganspunkt skulle være GRATIS men når små barn skal spille på den, så må de betale for ting de må ha for å spille videre.

Utrolig nok så greid jenta på 10 å kjøpe flere ganger og flere ganger og dager å kjøpe ting til de spille. Jeg som eier det mobil nummer fikk ikke noe varsler om at det ble brukt mange tusen kr på en penge spill under en mnd og av barn, jeg fikk ikke noe varsler selv og jeg fikk eller ikke noe beskjed om Ice net  lar  TELENOR DIGITAL koble seg på min mobil nr som jeg  lånte bort til den stakkers fattig enslig eldre mor med sin lille 10 år gammel datter. Jeg skulle bare hjelpe de i denne meget vanskelig periode med og hjelpe den med en fast abonnement så de kunne ringe til familie og venner uten å tenke på at det var tomt på kontant kortet. Så jeg ble lurt av Telenor digital som koble seg ULOVLIG uten min tillatelser eller skriflig beskjed mellom meg og TELENOR DIGITAL.

Og i Norge er lov bestemt å ikke selge penge spill til små barn , enn må være minimun 18 år for å kunne kjøpe penge spill/ penge barnespill i Norge.

Så hvordan kunne jeg i dag sitte med en regning på kr 3410 for penge / barnespill som jeg aldri har bestilt eller spill selv?

Så hva synes dere leser, burde ikke Telenor Digital ha kontakte meg, når det var så store beløp som het snakke om? Burde ikke Telenor Digital ha avtalt med meg, før de lurer små barn til å kjøpe ting og tang på internett  som barna uskyldig tror at det er gratis og ikke reelle betaling av ting? Som de spiller på mobil? Hvordan kan små barn forstå at det er ikke gratis, når den er lett tilgjengelig og uten tillatelse fra foresatte eller tillatelse av de som eier mobil kort  nr?

Må jeg da som er uskyldig i dette må jeg betale for noe jeg  ikke har bestilt og noe jeg ikke har gitt tillatelsr til.

Jeg skulle bare hjelp den lille familie, den  meget  eldre mor og hennes 10 år gammel datter?  Synes jeg gjorde feil med å gi hennes min mobil og abonnement til? Synes dere at de ikke burde kunne ringe sin familie i Norge og venner? 

Jeg synes syn på de før, men nå vet ikke jeg.

Jeg forstår at et barn kan ikke forstå at det hun gjorde var galt, når ingen fra TELENOR DIGITAL ikke kontakte meg om den store misbruk av spill i februar mnd nå i år 2017. Og jeg kunne ha stoppe før, hvis jeg hadde fått beskjedd om det.

De må da ha kunne reagere , når det ble brukt kr 3410 for bare spill til små barn? Penge barnespill. Merkelig greier.

TELENOR DIGITAL må slette den regning.de gjorde noe ulovlig, ved å koble seg på min fast abonnement mobil nr og å selge penge barnespill til en jenta på 10 år, uten min tillatelse og uten at jeg vista om det. 

Eller hva syntes dere leser? 

Må jeg uforskyld betale for en vare jeg ikke vista ble levert ulovlig til en mindreåring på 10 år?

Må jeg godta at det blir misbruk av min konto og misbruk av barn, ved at i dette tilfelle  bli pengespill solgt til mindreåring?

Må jeg bli med og godta at det videre blir andre barn misbrul misbruk av TELENOR DIGITAL , når de ulovlig selger pengespill til små barn? Uten foreldre og de som eier det underskrift?

Tenk så mye mat og klær en kunne kjøpe på den summen til den enslig eldre fattig mor og hennes barn, til å påske ferie lunne de da fått for de pengene..

Nå må vi menneske lære oss å ikke godta å bli misbruk av de store gigantene, ekstra ille fra TELENOR DIGITAL.  Jeg synes det var grov misbruk av tillitt til små barn på 10 som uskyldig tror at pengespill barnespill er gratis å spille videre. I noen tilfølge er det gratis å lastet det opp/ ned men problemet blir når Telenor Digital skal ha penger for de ting og tang  de må ha gor å videre spille den penge barnespill og barna forstår ikke det.  Og tror forsatt at de spiller gratis.

Så kjære GUD og englene og himnelen og mennesker. Hjelp! Hjlep.

Hva Skal jeg gjøre med den store pengespill BARNESPILL regning? Som jeg aldri har spill eller bestill.

Er det lov å selge pengespill barnespill til mindreåringer? Må vi godta at det skjer.?

 en liten jenta oå 10 år bli lurt til å spille det.  Trodde den var gratis?

Og jeg sitter med regningen.  For noe jeg aldri har bestilt eller spilt.

Må vi menneske godta det? 

Må vi godta at de blir lært opp flere penge spill avheng menneske fra de er små? 

 Når ikke foreldrene og de som eier mobil kort  nr  vet at det koster penger disse penge barnespill og at det blir spill det.

 

 

 

Salg av pengespill til mindreårige gjennom i internett

Er det lov å selge, gi pengespill  og barne pengespill til mindreåring  gjennom internett? 

Hvor går grense?

Hvorfor blir det ikke gjort noe for å stoppe det store misbrukt av pengespill og barne pengespill på internett?

I norge er det IKKE  lov  å selge pengespill til mindreårige og i Norge er det ikke lov å spille pengespill for og av mindreåringer.

Pr i dag finnes mange mennesker som har avhengig problem å Stoppe den store misbruk av salg av pengespill til  mindreårige nå, kommer gjøre at mange barn ikke kommer til å bli de store pengespill misbruker når de blir store, og mister hus, familie osv på grunn av å ha brukt pengene til pengespill.

Pr i dag burde bli enda en stor forbudt til disse LURE  TELENOR DIGITAL  om å skjerpe pengespill og barnepenge spill gjennom internett og mobil. Uten av de som eier det får beskjed hver gang disse mindreåringe barn .

Her spesielt er det snakke om barn fra 0 til 10 og fra 0 til 18 år.

Når du er 10 år og driver med pengespill i så pass unge alder. Så burde det ikke vare lov å gi pengespill ,  barnepengespill til små barn. De koster så mye penger. Når til slutt blir satt sammen. Hvis de spiller ca 69 ganger så blir det ca kr  3400 og mer til.. så husk dere foreldre og foresatte det blir penger av det.

Så stopp nå misbruk. 

Ikke la barna ditt blir en misbruker seinere. 

Det finnes mange andre spill som ikke koster så hvorfor lærer barn nå i dag å bruke penger på et spill?

 

 

 

Hvor gammel må

Hvor mange år ha for å kunne spille internett spill, på internett?

Kan pengespill og barnespill bli levert til små barn gjennom mobil, er det lovlig det?

 

Burde ikke pengespill og barnepenge spill bli kontrollert mer og krevet tillatelse av foreldre , eller foresatte eller av de som eier mobil kort nr før de kan få lov å spille spill? Eller er det fritt og vill frem for hvem som hels som kan finne en mobil som har blitt mistet, frastjålet eller lånt bort? Eller solgt??

 

Dagen store problemer pr i dag at GRUSOM MANGE MENNESKER BLIR LURT med disse ULOVLIG DATA , INTERNETT, pengespill til og for barn. Mange blir loppe for flere tusen kroner av de pengespill og barne spill som koster en formue. Uten at de har gitt samtykke for det. Eller var klar over at en tredje parn kobler seg inn på den faste mobil abonnementet.   Er ikke dette å stjele penger av folk?

Det må gjøres noe med dette alvorlig og store problemer.  Sånn kan ikke leve de fleste av oss vanlig lavlønte mennesker å få sjokk regning av noen mobil,  TELENOR ulovlig kobling til andre leverandører. 

 

 

Kjære myndigheten og statsminister

Til myndighetene og statsminister. 

Jeg syntes det er meget urettferdig at vi som har mobil kort skal bli belastet av TELENOR DIGITAL/Ice net for salg av barnespill/pengespill til små barn.

Så vit jeg vet så er det ikke lov i Norge å selge spill til små barn, uten foreldres samtykke eller foresatte.  Og de som eier mobil kort.

Pr i dag så ligger ikke noe samtykke om at det skal SELGES spill gjennom en vanlig mobil kort abonnement.  Hvis det skulle tilsier at det finnes noe sånn, så er de fleste uskyldig mobil abonnementet  mennesker ikke klar over at det er noe TVINGET abonnement på mobil spill/pengespill. 

Kan myndighetene, politi, journalister,  statsminister og diverse instanser undersøk hvorfor mange foreldre og pårørende uforskyld for sky høye mobil regning på flere tusen kroner , uten at de var klar over det, fra de forskjellige mobil leverendører.  Kan dere være så anille å gjøre det, undersøk hva dom egentlig skjer med disse ULOVLIG salg av barnespill/pengespill til barn. Pr i dag så er det ikke lov å selge data/tv spill/pengespill gjenom internett og andre instanser for og til små barn som ikke er over 18 år gammel.

Jeg ser med stor sorg alle de stakkers menneske pårørende som uforskyld har fått så grusomme regning på flere tusen for spill for små barn gjennom internett og mobil.

Nå må det gjøres noe med dette store problem. 

 

 

 

 

til ALLE MENNESKER SOM HAR SMÅ BARN, MEGET VIKTIG, IKKE LÅN MOBIL TIL SMÅ BARN TIL SMÅ BARN, DET KAN BLI MEGET DYRT FOR DEG,

til ALLE MENNESKER SOM HAR SMÅ BARN, MEGET VIKTIG, IKKE LÅN MOBIL TIL SMÅ BARN TIL SMÅ BARN, DET KAN BLI MEGET DYRT FOR DEG, 

 

Til alle små barn foreldre og familier og venner, ikke lån mobil til barn med abonnement, TELENOR spill, barnespill lurer disse små barn og deres foreldre med å måte betale for spill som aldri foreldre eller venner eller familie har bestilt for disse små barn, små barn snakker jeg om fra 0 til 18..

Men i dette innlegg er det snakke om en 10 år gammel jente som TELENOR mener at hun har spill ca. 69 ganger og familien blitt kr 3.410,00 fattigere, det utroligste var at det var en annen mobil leverandør som hadde avtale med familien og at på til var mora alene mor med omsorg for en 10 år gammel jenta alene og få den grusom regning er så grusom og meget vanskelig å forstå ekstra ille, når voksen er ikke klar over at barna spiller en penge spill som koster penger.

Pr i dag så har myndighet bestemt at pengespill skal ikke gjelder for små barn og at det må hels bara 18 år for å spille penge spill. Så for meg er et stort mysterium at dette grusomme skjedde nå, at TELENOR tar seg betalt for noe TELENOR IKKE har avtale med den menneske som er meg om på min mobil nr og sende meg en så stor regning som Telenor mener at jeg må betale, jeg betaler vel ikke noe jeg ikke har brukt og bestilt og det er vel ikke lov å selge spill til små barn og TELENOR har ikke sendt enda den bekreftelse skjemma om hva og når og hvor det ble spill fra og tid på døgn..

Og hvem dato og mnd. det skjedde..

Det er vel lov å kreve å få krev dokumentasjon på et påstått bruk av mobil på bare en mnd.?

Totalt å betale inkl. må 3.724,60

 

Det er jammen dyrt,

Så kjære leser ikke gi lov å leke med mobil din, disse små barn, det kan bli meget dyrt, tenk på den gode sommer tur du kunne bruke for disse pengene. Eller mat, eller bensin.

Så vær obs, spør mobil din om kort nr, så ikke gi ditt nr, det kan bli meget dyrt for deg.

 

Jeg må klage her fordi jeg synes den regning jeg fikk nå på kr Totalt å betale inkl. mva 3.724,60

Var meget drøyt.

 

Jeg har levert klage, men den blir ikke tatt til følge, jeg som tante og som må betale for moro for andre, men når de andre sier at de ikke har brukt mobil til spill og så mange ganger, så virker for meg meget vanskelig å forstå hvorfor jeg må betale noe voksen og barn sier ikke har brukt min mobil nr på spill, så hva gjør jeg da.

 

Jeg har ring til TELENOR og jeg har ringt til den mobil selskap jeg er egentlig abonnement hos, men ingen vil ta ansvar for den store regning, myndigheten og staten i Norge sier at det er ikke LOV å gi penge spill til små barn, så er gjør TELENOR et stor feil og når det er ikke lov å selge pengespill til små barn i NORGE, LURER jeg da hvorfor de gjør da det, venter på bli tiltalt av myndighetene eller? Før de slutter å selge pengespill på internett for barn.

 

 

 

  

 

 

 

Jeg synes det er merkelig at

Jeg synes det e merkelig  og grusom at mennesker som har meget dårlig råd ikke får lov av myndighetene å gå til tannlege, fordi de myndighetene vil IKKE at vi som bor i NORGE skal ha noen tenner i det jele tatt.

Det er så trist at også myndighetene har bestemt at det skal bli dyr å gå tiø lege, fysioterapeut, osv og tannlegene. 

Jeg lurer på hva myndighetene tenker i det hele tatt.

HVORDAN KAN DE ta så mye betalt  av stater lavlønte mennesker og uføretrygd og de som lever på sosiale.. hvordan skal de greie å betale dyre tannlegge regninger og fysioterapwut. Osv.

De må gå enda mer tannløse en før. 

 

 

Les mer i arkivet » September 2018 » Juli 2018 » April 2018
maryfs

maryfs

59, Lier

en Dame , som liker å omgåss mennesker , alle mennesker, liker å studere, lese , skrive, skriver en del om alt mulig . JEG ER NÅ ferdig ETTERUTDANNING INNE I PSYKISKE HELSEARBEID UTDANNING , SÅ NÅ ER JEG KLAR TIL EN NY annerledes JOBB,. SÅ ER DET NOEN SOM HAR EN JOBB TIL MEG, SÅ SI FRA... JEG ER EVIG TAKKNEMLIG FOR ALT HJELPEN... jeg er meget interessert i en jobb, en jobb som gir mening og som hjelper noen eller mange..

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker